MAASTIKUARHITEKTUURI BÜROO

MA

tegevus

konsultatsioon

Helista ja küsi nõu.  Esmane konsultatsioon on tasuta. Meie ekspertidel on 20 aastane kogemus.

uuringud

Koostame maastike uuringuid, dendroloogilisi inventuure, muinsuskaitse eritingimusi.

kavad

Koostame arengukavasid, hoolduskavasid, kaitsekorralduskavasid, eksperthinnanguid.

projekteerimine

Projekteerime välisruumi,  avalikku linnaruumi, parke, haljasalasid, mänguväljakuid, eraaedu, rajatisi.

planeerimine

Koostame teemaplaneeringuid ja detailplaneeringuid.

3D visualiseeringud

Koostame 3d mudeleid ja visualiseeringuid. 

gallery/vorusport
gallery/moniste
gallery/rohealade_skeem
gallery/8967afb7aaf3a4a4b5b2d3a40f4aba05_390x280
gallery/reku2
gallery/kamarivaatetorn

teenused

pordiplatsid 
maastikuarhitektuuri büroo kliendid on kohalikud
omavalitsused, eraettevõtted, riigiasutused ja eraisikud

 

 

Maastikuarhitektuuri Büroo on asutatud 2001. aastal. Maastikuarhitektuuri Büroo on erakapitalil põhinev ettevõte. Maastikuarhitektuuri Büroos on tegeletud maastike temaatikaga – ümbritseva tajumise, vaatlemise, tunnetamise, analüüsimise, struktureerimise, sümboliseerimise, tähenduste avastamise ja tõlgendamise ning esitamisega. Oleme arusaamisel, et me elame muutuvas maailmas, milles on väga oluline püsiva väärtustamine. 

 

Eestlased peavad ennast maarahvaks. Igaühel meist on oma suhe loodusega, omad seene-, pohla- ja mustikakohad ning paigad jõu kogumiseks, üksi olemiseks. Oma kodu ja maakohad on meil tradistsioonilise maakasutuse kandjad ning on iseenesestmõistetav, et iga eestlane kavandab ja ehitab oma kodu ümbruse ise. Meie maastikuarhitektid oleme teie ideede kogujad, selekteerijad ja taasloojad. Niimoodi koos töötades sünnib igale paigale ainuomane ja kordumatu maastik, mis sulandub olemasolevaga, maastik, milles on tunnetus ja tasakaal, stiil ja maitsekus ning ei puudu ka pererahva veidrused.

 

Meie jaoks on maastikes töötades oluline märgata kohtade omapära ning seda aidata hoida ja esile tõsta. Kõik ei ole maastikus koheselt nähtav – selle miski avastamine on omaette väärtus ja ülesanne. Ruumi hing peegeldub inimeste tegevusega seotud lugudes ja mälestustes, koha iseloomulikes lõhnades, helides ja värvides, mis kannavad endas meeleolu ja loovad omanäolise õhkkonna. Avaliku ruumi (taas)loomisel on meie maastikuarhitektide jaoks esmatähtis kogukondade kaasamine, kohalike inimeste mõtete ja vajadustega arvestamine, inimmõõtmelisus ja inimlikkus. C. Tilley on öelnud, et jättes maastikust välja inimlikkuse mõõtme, muutub kirjeldatu lihtsalt tasapinnaks või mahuks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitaliseerimine

Digitaliseerimine kaarte ja jooniseid. Koostame inventariseerimisjooniseid.

maastikuehitus

Aitame leida soiva maastikuehitaja haljastuse rajamiseks ja maastikuobjektide ehitamiseks.

hooldus

Teostame hooldustöid haljasaladel, puude lõikust, puude ja võsa raieid, niidame muru,

gallery/saue_park_projekt_j9_ymmargune_rotund
gallery/turba
gallery/helme_moisapargi_hk_j5_hooldusplaan

referentsid

Projektid

Kubija suusabaasi staadioni, rolleriraja pikenduse, 2 parkla renoveerimisprojekt ja välisvalgustuseprojekt (EP, PP), 2018

Kamari järve puhkeala ronimis-, laskumis- ja vaatetorni eelprojekt, 2017

Valgjärve mõisa metsapargi kujundusprojekt , põhiprojekt, 2017

Iisaku Kirikumäe maa-ala põhiprojekt, 2016

Saue mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt, põhiprojekt, 2016

Narva 26. Juuli tn 15 a mänguväljaku põhiprojekt, 2015 

Narva A.-A. Tiimanni tn 13 a, 15 a, Tallinna mnt 58 a mänguväljaku põhiprojekt, 2015

Heina 8 Tartu eraaed, eelprojekt, 2015

Kolga mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt, Harjumaa, 2015

Kaasikmäe maaüksuse (Kellavere puhkeala) põhiprojekt Lääne-Virumaa, 2011

Kiltsi mõisa pargi dendroloogiline uuring ja põhiprojekt, Lääne-Virumaa, 2010

Eesti Vabadussõja mälestussamba pargi ja lähiala põhiprojekt, Karksi-Nuia linn, Viljandimaa, 2007

Oja talu aiaprojekt, Viljandimaa, 2007

Tamsalu lasteaia haljastusprojekt (EP), Lääne-Virumaa, 2007

Sääse lasteaia haljastusprojekt eelprojekti tasemel, Lääne-Virumaa, 2007

Vasta mõisapargi rekonstrueerimisprojekt, Lääne-Virumaa, 2006 

Tamsalu kultuurimaja pargi eelprojekt, Lääne-Virumaa, 2005 

Õpetaja tänava mänguväljaku "Joona" projekt, 2002

Supilinna Marja tänava mänguväljaku projekt, Tartu linn, 2001

 

Detailplaneerigud

Kuusalu vallas, Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneering, 2018

Reku sadamaala detailplaneeringu eskiis, 2016

Jaagumetsa 14 maaüksuse detailplaneering, Tartumaa, 2015

Pargi A6 kinnistu osa ja lähiala detailplaneering, Põlva vald 2011

Jänese-Kõrtsi kinnistu detailplaneering, Tartumaa, 2009

Paide maantee ja Ivaste tänava vahelise Lembitu puiestee äärse maa-ala detailplaneering, Tapa linn, Lääne-Virumaa, 2008

Koeru tervise- ja spordikeskuse detailplaneering, Koeru alevik, Järvamaa, 2008

Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneering, Tamsalu linn, Lääne-Virumaa, 2008

Vapramäe loodusmaja detailplaneering, 2008

Loigu tee 3 maaüksuse detailplaneering, Rae vald, Harjumaa, 2007

Jaagumetsa maaüksuse detailplaneering, Tartumaa, 2007

Hummuli tiikide detailplaneering, Hummuli vald, Valgamaa, 2007

Tammiku maaüksuse detailplaneering, Põvvatu küla, Luunja vald, 2007

Raja maaüksuse detailplaneering, Vesneri küla, Tartu vald, 2007

Ranna kinnistu detailplaneering, Melliste küla, Mäksa vald, 2006

Väike-kuusiku, Viilhalli, Käänutaguse, Tagaserva, Kivipealse maaüksuste detailplaneering, Tartu vald, 2006

Karksi-Nuia kvartalites 18, 35 ja 36 osa-aladel detailplaneering Eesti Vabadussõja mälestuse jäädvustamiseks, vabadussamba püstitamiseks koha leidmiseks,

parkla rajamiseks ja lähiümbruse haljastuse planeerimiseks, 2005

 

Eskiisid

Suurekase maaüksuse eskiisprojekt, Jõgevamaa, 2015

Eskiis Karksi ordulinnuse varemete valgustusprojekti koostamiseks, Viljandimaa,  2009

Tammiku ja Paju maaüksuse detailplaneeringu eskiis, Tartumaa, 2007

Sirgumetsa bagiraja detailplaneeringu eskiisprojekt, Tartumaa, 2006

Parksepa taluõue eskiislahendus, Võrumaa, 2006

 

Uuringud
Haiba allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Ingliste allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Järlepa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Kumna allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Lohu  allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Maardu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Paunküla allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Ravila allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Tohisoo  allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Vääna allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Olustvere allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Pootsi allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Matsalu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Suuremõisa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Pädaste allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Aa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Avanduse allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Triigi allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Rohu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Mädapea allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Saka allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Iisaku allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Kaitsealuste üksikobjektide Meriküla mänd, Mehide männid, Jõemetsa valge lepp seisukorra dendroloogiline 

inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Sangaste allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2017

Kiidjärve allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2017

Kuremaa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2017

Viimsi mõisa pargi hoolduskava 2017- 2028, 2017

Helme mõisa pargi hoolduskava 2017-2028, 2017

Saue mõisa pargi dendroloogiline inventeerimine, 2016

Alavere pargi hoolduskava 2016-2025, 2016

Vääna mõisa pargi hoolduskava 2016-2025, 2016

Vasta mõisa pargi hoolduskava 2015-2024, 2015

Kolga mõisa pargi hoolduskava, Harjumaa, 2015

Are mõisa pargi hoolduskava, Pärnumaa, 2015

Mõniste pargi hoolduskava, Valgamaa, 2014

Karisöödi pargi hoolduskava, Valgamaa, 2014

Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava, Põlvamaa, 2012

Kaelase mõisa pargi ajalooline õiend ja hoolduskava, Pärnumaa, 2010

Peri pargi muinsuskaitse eritingimused, Põlva vald, Põlvamaa, 2010

Selja jõe maastikukaitseala ehituspiirangute analüüs, 2010

Mustvee kesklinna arengu visioon, linnaruumi analüüs, 2007

Arumäe kinnistu hooldustööde juhised, Viljandimaa, 2009

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekompleksi rajamisega kaasnevate mõjude keskkonnamõjude hindamine, 2006

 

kontaktid

Ettevõtte andmed

 

Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ
Juriidiline aadress: 

Lai 1- 4,

51005 Tartu  

Kontori aadress:

Peetri 37, 51009 Tartu

e-post: info@mab.ee
Tel: +372 525 5566

 

MTR registreering EP-10767406-0001
Muinsuskaitse tegevusluba VS 264/2006-E
Käibemaksukohuslase nr EE100704358
Arveldusarve nr: 17000733933 Nordea Pank

 

Meie inimesed

 

Valdeko Lukken

büroo juhataja, volitatud maastikuarhitekt tase 7
+372  525 5566

valdeko@mab.ee

 

Kreeta Sipelgas

diplomeeritud maastikuarhitekt, doktorant

+372  50 57 569
kreeta@mab.ee

 

Laura Andla

diplomeeritud maastikuarhitekt

+372 554 2986

laura@mab.ee

 

Nimi  
E-post, telefoni number  
Objekti asukoht  
Katastriüksuse number  
Päring  

Võta meiega ühendust